פרוטוקולים ומסמכים

נושא: בחירת הנהלת האיגוד ובחירת יו”ר.
לצפייה בפרוטוקול.