כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת cognos מחולל דו״חות

תכולת פתרון

מערכת cognos מחולל דו״חות –

פתרון הוליסטי לניהול ההון הדיגיטלי בארגון באמצעות פיתוח, הטמעה ויישום במערכת התפעולית.
מחולל הדו״חות cognos מהווה פלטפורמה תשתיתית על כל מערכות הליבה.
מחולל הדו״חות מאפשר למשתמשי המערכת הגדרת דו״חות דינמיים בהתאם לצרכי הארגון.
באמצעות המחולל ניתן להפיק מידע על כל שדות המידע הקיימים במערכת.
המשתמשים יכולים בקלות ובמהירות להגדיר דו״חות חדשים, להוסיף/להחסיר עמודות מהדו״חות הקיימים, למקם כל עמודה במיקום הרצוי ולהפיק את המידע
באופן מידי.
תוצרי הדו״חות הינם בפורמט EXCEL & PDF המאפשרים למשתמשי המערכת לסנן, למיין ולנתח את המידע ולהסיק מסקנות כמותיות בדייקנות ובמהירות.
לנוחיות המשתמשים פותחה אפשרות נוספת, כך שבעת בחירת המשתמש, מתאפשר לקבל את התוצרים כך שישקפו את תמונת השינויים שהתרחשו בין שתי
תקופות רצויות. בנוסף ניתן גם להפיק דו״חות המשלבים את נתוני העובד כפי שהם מופיעים בתלושי השכר.

תועלות

Cognos הינו כלי לניתוח מידע עסקי, המאפשר תמיכה בקבלת החלטות בכל דרגי הניהול והביצוע ומספק נגישות וזמינות למידע למשתמש הקצה.
המערכת מתבססת על נתוני online מהמערכות התפעוליות בארגון וממקורות חיצוניים.

  • מידע ניהולי נבחר.
  • תמיכה בקבלת החלטות.
  • השוואה ואינטגרציה של מידע ממקורות שונים.
  • הגדרת חתכים, סיכומים וחישובים סטטיסטים רצויים.
  • הצגת מידע גרפי.
  • אפשרות לטיוב נתונים.
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]