כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת ניהול הטבות עובדים

תכולת פתרון

מערכת ניהול הטבות עובדים –

המערכת מאפשרת הגדרה דינאמית של הטבות לעובדים בארגון, תוך כדי התאמת ההטבה לעובד ובהתאם למאפייני ההטבות.

 • מערכת ניהול הטבות עובדים מאפשרת הגדרה דינאמית של הטבות לעובדים בארגון, תוך כדי התאמת ההטבה לצרכים ולמאפייני הטבות.
 • מסך דיווח הטבות לתקן.
 • הטבות קבועות לכל מי ששובץ לתקן לפי דירוגו.
 • הטבות תלויות נתונים אישיים של העובד המשובץ לתקן.
 • שינוי מסך ההטבות – הצגת כל הטבות העובד כולל הטבות שדווחו לעובד פרטנית וגם הטבות שנובעות מהתקן אליו העובד שובץ.
 • שינוי במסך דיווח המרכיב:
  • הוספת התראות כאשר עובד מוסר מתקן לגבי ההטבות שישללו ממנו ספציפיים הרלוונטיים לתחומה.
  • שינוי מסך צפייה במרכיב שכר – הצגת אינדיקציית הטבות לתקן + חלונית להצגת ההטבות.
  • הגדרת העברת הנתונים למנוע השכר והצגתם בתלוש השכר.

ניתן להגדיר את מאפייני ההטבה לפי:

 • האם ההטבה תשפיע על שכר או לא.
 • האם תיצור רטרו אוטומטי או לא.
 • השפעת ההטבה בחודש מלא או חלקיות חודש.
 • תנועות מכל הסוגים (תשלומים, ניכויים, הפרשות).
 • דיווח מרובה או יחיד.

תועלות

 • עדכון אוטומטי של תנועות השכר לפי ההטבה שדווחה.
 • המערכת מחשבת לעובדים שסיימו או הוקפאו במהלך השנה את החלק היחסי שמגיע להם באופן אוטומטי ללא התערבות המשתמש.
  • הוספת התראות כאשר עובד משובץ לתקן.
  • העברה לדיווח הטבות אישיות בגין השיבוץ (הטבות להן זכאי עובד בתקן זה בתנאי שהוא עומד בקריטריונים אישיים נדרשים).
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]