כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת זכאויות עובד

תכולת פתרון

מערכת זכאויות עובד –

המערכת מאתרת את זכאויותיו השונות של עובד על פי מאפייניו:

  • מסלול קידום
  • דירוג ודרגה
  • תאריך תחילת העבודה
  • ותק

תועלות

  • המערכת מציגה את כל זכאויות העובד הנובעות באופן אוטומטי משיוכו.
  • הטבות שניתנו לעובד באופן אישי (כאשר הן מגיעות לו על פי האוגדן אבל אינן נובעות באופן חד משמעי משיוכו לנתונים לעיל).
  • המשתמש מודע מהן זכאויותיו של העובד והכלים להציגן בפניו.
  • באפשרות העובד לוודא שהוא אכן מקבל בפועל את כל זכאויותיו.
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]