כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת בקרת מעסיקים

תכולת פתרון

מערכת בקרת מעסיקים –

המערכת מהווה מענה לתקנות משרד האוצר באשר לחובת המעסיקים לדווח באמצעות מבנה אחיד על ההפקדות הפנסיוניות בכל חודש.
המערכת מאפשרת דיווח ומעקב יעיל, מפורט ומהיר על הפקדות הכספים בחשבונות העובדים.

תועלות

  • קבלת היזון חוזר לכל ההפקדות בגין העובד.
  • הבקרה ברמת ההפקדה הבודדת על-פי חודש הערך של ההפקדה כולל הפקדות בגין תשלומי הפרשים.
  • אפשרות לביצוע בקרות פנימיות של הפקדות למוצרי החסכון ארוך הטווח אל מול הנתונים המועברים למערכת הנהלת חשבונות.
  • המערכת מכילה מכלול רב של בדיקות ובקרות אוטומטיות שמטרתן לוודא הפקדה תקינה של כספי העובדים.
  • חיסכון בזמן – לאחר סגירת המשכורת, שידור הנתונים מתבצע באמצעות המיסלקה הפנסיונית, לכל הגופים המוסדיים באמצעים מאובטחים.
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]