כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת קידומי דרגות

תכולת פתרון

מערכת קידומי דרגות –

המערכת מתבססת על-סמך הקריטריונים וההנחיות שהוגדרו באוגדן תנאי השירות של המרכז לשלטון מקומי.
המערכת מאתרת את העובדים אשר מועמדים לקידום בדרגה בגין תקופה מבוקשת.
המערכת מציגה בגין כל עובד את פרטיו האישיים, הדרוג הנוכחי, מתח הדרגות אליו הוא משויך על-פי הדירוג, הדרגה הנוכחית ותאריך קבלתה, הדרגה הבאה
ותאריך קבלתה וכו‘.
משתמשי המערכת יכולים להזין את ההחלטה שהתקבלה בארגון עבור כל עובד שאותר כמתאים ובמידת הצורך לנמק את ההחלטה.

תועלות

  • בעת העלאת העובד בדרגה במסך ניהול המשרות, המערכת לקידומי דרגות מתעדכנת באופן אוטומטי.
  • משתמשי המערכת יכולים להזין את ההחלטה שהתקבלה בארגון בגין העובד שאותר כמתאים ולנמק החלטתה.
  • ניהול, פיקוח ובקרת מערך קריירה וההון האנושי בארגון מנוהל באופן דיגיטלי ומבוקר כמותי.
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]