כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת ניהול משרת הוראה

תכולת פתרון

מערכת ניהול משרת הוראה –

המערכת נועדה לאפשר ניהול נכון, מדוייק ויעיל של נתוני משרת ההוראה בהתאם לפרמטרים המשפיעים על חישוב שכרו של עובד ההוראה.
מערכת ניהול משרת הוראה מתבססת על טבלאות תשתית המגדירות את חוקת תשלום גמולי המורים על פי הגדרת משרד החינוך ברפורמות השונות של עובדי
ההוראה, וכן מידע אודות בתי הספר בבעלות הלקוח, כגון; מספר התלמידים, שפת הלימוד, מספר הכיתות ופרטיהן.

תועלות

  • הזנת נתוני משרה כוללים לעובד וכן את הגמולים להם הוא זכאי.
  • המערכת מבצעת השלמה של שעות שהיה/תמיכה ושעות פרטניות על פי טבלאות משרד החינוך כולל התחשבות בשעות גיל במקרה הצורך.
  • המערכת מזינה את גמולי ההוראה שמגיעים לעובד כתוצאה ממשרתו כגון גמולי תפקיד, הכנה לבגרות וכיו”צ.
  • הזנת מערכת השעות של המורה במשרתו – ניתן לשבץ את המורה במערכת (שיבוץ לשעה ביום בשבוע) ומכאן ליצור את פרטי המרכיב.
  • סיווג שעה על-פי סוג השעה )פרונטלי מקצועי, פרונטלי חינוך כיתה, פרטני, שהיה, תמיכה( וכן לציין פירוט האם בשל שעה זו המורה אכן זכאי לגמול (למשל גמול בגרות ובאיזה שאלון).
  • ביצוע דיווח גמולי העובד.
  • המערכת מקבצת את נתוני השיבוץ וגוזרת מתוכם את הגמולים להם זכאי המורה כשילוב מסוג שעת ההוראה, הגמול, ונתוני בית הספר והכיתה אותה הוא מלמד.
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]