כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת לניהול ואחזקת רכבים

תכולת פתרון

מערכת לניהול ואחזקת רכבים –

מערכת חדשנית ומתקדמת לדיווח נתוני אחזקת רכב וביצוע תשלומים וחישוב החזרי הוצאות בהתאם לרמות ניידות, רישיונות וביטוחי רכב.
המערכת מנהלת באופן מרוכז את כל ההטבות להן זכאי העובד בגין הוצאות הרכב כגון: ביטוחים, רישיונות ורמת ניידות.
חישוב החזרי ההוצאות מתבצע באופן יחסי לתקופה הרצויה, לסוג הרכב ולהיקף ותקופת העסקתו של העובד.
ניהול תקרות לכל סוג החזר בנפרד ו/או ברמה קיבוצית. לדוגמה: תקרה משותפת לכלל החזרי הביטוחים.
המערכת מבצעת התחשבנות אוטומטית בעת החלפת רכבים ושינוי פוליסת ביטוח באמצע תקופה.
המערכת מציגה את אופן החישוב ברמת החזר הוצאה, כולל הפקת התראות ומכתבים לעובדים.

תועלות

 • דיווח מרוכז תחום הרכב במסך אחד פשוט, מפורט וידידותי.
 • ביצוע חישוב על פי הוראות האוגדן והחשכ״ל על פי המידע המוזן.
 • ביצוע אוטומטי של תחשיבי קיזוז ותוספות בעת החלפת רכבים/ביטוחים.
 • ביצוע אוטומטי של תחשיבי קיזוז בגין שינויים בהעסקת העובד, כדלקמן:
  • שינוי באחוז משרה
  • גמר חשבון
  • הקפאות עבודה (משל חל״ת)
 • שקיפות מלאה של אופן ביצוע תחשיבי השכר.
 • הוצאת התראות מקוונות באמצעות מודול ההתראות על:
  • פקיעת רישיון נהיגה
  • סיום ביטוחי רכב
  • סיום רישיונות נהיגה
 • הפקת מכתבים התואמים את דיווחי העובד במערכת.​
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]