כל מה שהארגון צריך לניהול הון אנושי דיגיטלי איכותי !

מערכת ניהול תהליכים ארגוניים

תכולת פתרון

מערכת ניהול תהליכים ארגוניים –

המערכת מאפשרת לכל ארגון להגדיר תהליכי עבודה בהתאם לנהלים, לצרכים ולמשאבים העומדים לרשותו. המערכת משמשת ככלי בקרה ארגוני ומאפשרת
להגדיר תהליכי עבודה מסודרים ואחידים.
כל ארגון יכול להגדיר את השלבים הרצויים בתהליך, משך הזמן הנדרש לביצועם, מי יהיה המשתמש/קבוצת המשתמשים שיטפלו בכל שלב ומהם התנאים
להתקדמות לשלב הבא.
ארגון אשר יטמיע תהליכי עבודה, יוכל לתעד ולאמוד את הפעילות במגוון תחומים כגון: פתיחת עובד, בקשה להשתלמות, בקשה להלוואה, אישור לקידום בדרגה ועוד.
בעת הפעלת תהליך חדש המשתמשים הרלוונטיים מקבלים התראה על משימה חדשה לביצוע ולכל משתמש ניתנת היכולת לבצע את הפעילות שהופנתה אליו
ולעקוב אחר סטטוס המשימה עד לסיומה.

תועלות

  • הגדרת תהליכים דיגיטליים line On בהתאם לצרכים העסקיים של הארגון.
  • להטמיע נהלי עבודה מוסדרים וחלוקת אחריות.
  • יזום פעולות חוצות יחידות במערכת.
  • העברת מידע בין יחידות הארגון בצורה אוטומטית.
  • הצפת פעילויות שיש לבצע בארגון באמצעות המערכת.
  • מעקב ובקרה על ביצוע התהליכים וסיומם.
  • איתור חריגים.
לפרטים על המוצר, אנא צרו קשר עם נעמי אלדס - מנהלת מכירות חטיבת שכר ומשאבי אנוש 04-8616014 / 058-7876646 / [email protected]